A2010-24 – Japan Photo Holding Norge AS – Eurofoto AS – delvis opphevelse av gjennomføringsforbudet

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §19 Gjennomføringsforbudet

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 31.08.2010

Etter en konkret helhetsvurdering har Konkurransetilsynet kommet til at det kan gjøres delvis unntak fra gjennomføringsforbudet. Konkurransetilsynet har fattet følgende avgjørelse etter konkurranseloven § 19 annet ledd første punktum:

Gjennomføringsforbudet i konkurranseloven § 19 første ledd er ikke til hinder for at Japan Photo Holding Norge AS kan overta virksomheten i Eurofoto AS, herunder de ansatte i selskapet, samt foreta de tiltak som er nødvendige for å sikre videre drift av virksomheten.