A2010-13 – Actavis Lier AS – Inpac AS, dets konkursbo – delvis opphevelse av gjennomføringsforbudet

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 19 Gjennomføringsforbud

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 12.04.2010

Actavis Lier AS gis delvis unntak fra gjennomføringsforbudet i konkurranseloven § 19 for å kunne overta virksomheten i Inpac AS, dets konkursbo, samt foreta de tiltak som er nødvendige for å sikre videre drift av virksomheten.