A2010-14 – konkurranseloven § 12 jf. §§ 10 og 11 – avslag på anmodning om å gripe inn mot NHO Service

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 10 Ulovlig samarbeid, § 11 Misbruk av dominans, § 12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 23.04.2010

Saken gjelder klage fra Actus AS vedrørende et notat utarbeidet av NHO Service.  Notatet var sendt ut til daglige ledere i NHO Service sine medlemsbedrifter innen renholdsbransjen. Actus AS driver rådgivning blant annet innen renholdstjenester ved å bistå i forbindelse med konkurranseutsetting av renholdsavtaler.

Notatet inneholdt blant annet en oppfordring om å avstå fra å delta i anbudskonkurranser som Actus og tilsvarende firma er involvert i. Etter en konkret vurdering, basert på mottatte dokumentasjon samt øvrig informasjon innhentet fra partene, har tilsynet ikke funnet grunnlag for å forfølge saken videre.

Konkurransetilsynet har derfor avsluttet sin behandling av saken.