A2010-2 – Alfaman AS – Top Temp Bemanning Oslo AS,dets konkursbo – konkurranseloven § 19 annet ledd – delvis opphevelse av gjennomføringsforbudet

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 19 Gjennomføringsforbudet

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 27.01.2010

Alfman AS gis delvis unntak fra gjennomføringsforbudet i konkurranseloven § 19 for å kunne overta aktiva i Top Temp Bemanning Oslo AS, dets konkursbo samt foreta de tiltak som er nødvendige for å sikre forsvarlig drift av virksomheten.