A2010-6 – Din Bilpartner AS – konkurranseloven § 12, jf. §§ 10 og 11 – avslag på anmodning mot å gripe inn mot Volkswagen Group AB

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 12 Pålegg om opphør, § 10 Ulovlig samarbeid, § 11 Misbruk av dominans

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 02.02.2010

Anmodning fra Din Bilpartner AS om å gripe inn mot Volkswagen Group AB tas ikke til følge. På bakgrunn av klagen og mottatte opplysninger finner ikke Konkurransetilsynet grunnlag for å prioritere ytterligere ressurser til å behandle saken.