A2009-44 – Ugland Group AS – avslag på anmodning om å gripe inn mot Cappelen Damm AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 12 Pålegg om opphør jf. §§ 10 Ulovlig samarbeid og 11 Misbruk av dominans

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 18.12.2009

Ugland IT Group AS klaget inn Cappelen Damm AS for brudd på konkurranseloven § 10 og/eller § 11, grunnet i forskjellsbehandling av forhandlere av kartserien Norge 1:50 00.Ugland IT Group AS viser til at Cappelen Damm AS i henhold til kontrakt med Statens Kartverk/Norsk Eiendomsinformasjon AS er enedistributør av kartserier/kartdata fra Statens Kartverk. Ugland IT Group AS hevder at Cappelen Damm AS misbruker sin posisjon som enedistributør av kartserien Norge 1:50 000 ved å tilby andre forhandlere gunstigere rabattvilkår enn Ugland IT Group AS.Basert på den informasjon Konkurransetilsynet innhentet i saken synes det ikke å være grunnlag for å påvise forskjellsbehandling i strid med konkurranseloven.Konkurransetilsynet fant det dermed ikke hensiktsmessig å prioritere ressurser til videre behandling av saken.