A2009-41 – Tønsberg Investment Group AS / Jotunfjell Partners AS – Pytt & Panne AS mfl.- deres konkursbo

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 19 Gjennomføringsforbud

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 22.10.2009

Tønsberg Investment Group AS og Jotunfjell Partners AS gis delvis unntak fra gjennomføringsforbudet i konkurranseloven § 19 for å kunne overta aksjene i Pytt & Panne AS mfl., deres konkursbo.