A2009-38 – Norgro AS – Gartnersenteret AS – avgjørelse om ikke-inngrep mot foretakssammenslutning

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §16 Foretakssammenslutning

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 08.09.2009

Konkurransetilsynet finner det ikke aktuelt å gripe inn mot foretakssammenslutningen.