A2009-35 – Avslag på anmodning mot å gripe inn mot Rentpack AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §10 Ulovlig samarbeid;§12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 16.07.2009

Etter en konkret vurdering, hvor Konkurransetilsynet særlig har lagt vekt på at Rentpack AS har endret gebyret og håndteringsgodtgjørelsen i tråd med et varsel om vedtak, avslår Konkurransetilsynet anmodningen mot å gripe inn mot Rentpacks gebyr for nye 1,5 liter Rentpack gjenbruksflasker og håndteringsgodtgjørelse for 1,5 liter Rentpack vannflasker.