A2009-25 – Klage fra privatperson – hotellpriser i Molde – avslag på anmodning om å gripe inn

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 10 Ulovlig samarbeid; § 12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 03.06.2009

Klager anfører at hotellene i Molde har blitt kollektivt enige om å øke prisene med 30 prosent under jazzfestivalen som finner sted i juli. Klagen synes å være basert på innslag på NRK Møre og Romsdal og redaksjonell omtale i Romsdals Budstikke.

Klagen er ikke ledsaget av dokumentasjon som understøtter at den påståtte prisøkningen under jazzfestivalen i juli er et resultat av en avtale eller felles forståelse mellom hoteller i Molde. Konkurransetilsynet finner av denne grunn ikke å ville prioritere ressurser til å foreta ytterligere undersøkelser basert på klagen.