A2009-29 – Salsa Kompaniet AS – Salsa Site – avslag på anmodning om å gripe inn

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 10 Ulovlig samarbeid; § 11 Misbruk av dominans; § 12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 24.06.2009

Konkurransetilsynet finner etter en samlet vurdering ikke grunn til å kunne prioritere ressurser til videre behandling av saken.