A2009-12 – Blue Power AS – Leggera AS – delvis opphevelse av gjennomføringsforbudet

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 19 Gjennomføringsforbud

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 05.03.2009

Blue Power AS gis delvis unntak fra gjennomføringsforbudet i konkurranseloven § 19 for å kunne overta aksjene i holdingselskapet Leggera AS, herunder dets datterselskap Fibo AS.