A2009-27 – Asker rens & skjorteservice – Trekanten Renseri – avslag på anmodning om å gripe inn

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §11 Misbruk av dominans; §12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 08.06.2009

Trekanten Renseri er av den oppfatning at Asker rens & skjortersevice driver ulovlig underprising, og at dette er en overtredelse av konkurranseloven § 11.

Ut fra den informasjonen Konkurransetilsynet har mottatt anses det som lite sannsynlig at den påståtte handlingen med reduksjon  i pris innebærer en utilbørlig utnyttelse etter § 11. Tilsynet har dermed avsluttet sin behandling av saken.