A2009-33 – Bama Gruppen AS, Bare Frukt & Grønt AS – Knatten Fruktgård – avslag på anmodning om å gripe inn

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §10 Ulovlig samarbeid; §12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 25.06.2009

Bakgrunnen for klagen er det forhold at Knatten Fruktgård ikke lenger får solgt sine varer til butikker i dagligvarekjedene Meny og Rema 1000 AS. Klager anfører at dette skyldes avtalebindinger som Meny og Rema 1000 har med sine frukt- og grøntgrossister Bama og Bare, og at dette utgjør konkurransebegrensende adferd i strid med konkurranseloven § 10.

Konkurransetilsynet har gjennomgått de aktuelle avtalene og øvrig informasjon i saken. Tilsynet finner på bakgrunn av gjennomgangen av de foreliggende avtaler og øvrige opplysninger i saken ikke grunn til å prioritere ressurser til videre behandling av saken.