A2009-20 – Statkraft AS – Agder Energi AS – ikke aktuelt med inngrep mot foretakssammenslutning

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §16 Foretakssammenslutning

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 16.04.2009

Statkraft Agder Energi Vind DA skal operere som en selvstendig markedsaktør innen utbygging av vindkraft, drift og vedlikehold av vindparker, samt salg av kraft fra vindparker. Selskapet, som først vil starte produksjon om noen år, vil opptre i konkurranse med andre kraftleverandører, herunder Statkraft AS og Agder Energi AS.

Konkurransetilsynet har lagt til grunn at opprettelsen av fellesforetaket medfører at det foreligger en foretakssammenslutning etter konkurranseloven. Konkurransetilsynet har kommet til at det ikke foreligger grunnlag etter konkurranseloven for å gripe inn mot opprettelsen av fellesforetaket ettersom foretakssammenslutningen ikke vil føre til eller forsterke en vesentlig begrensning av konkurransen.