A2009-17 – Dow Agrosciences Danmark AS/BASF – avslag på anmodning om pålegg om opphør

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §10 Ulovlig samarbeid;§12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 13.03.2009

Høsten 2005 sendte Norgesfôr AS på vegne av seg selv og selskapet Fiskå Mølle klage til Konkurransetilsynet vedrørende at BASF A/S og Dow Agrosciences Danmark AS nektet Norgesfôr å kjøpe plantevernmidler direkte fra produsentene. Norgesfôr ble henvist til å kjøpe plantevernmidler gjennom hovedkonkurrenten Felleskjøpet Agri BA, og anførte i klagen at dette ville skade konkurransen.

De to plantevernprodusentene BASF og Dow har med virkning fra henholdsvis 1. januar 2008 og 1. januar 2009 endret forretningspraksis slik at grossisten Norgesfôr igjen får direktedistribusjon av plantevernmidler. Konkurransetilsynet har derfor avsluttet behandlingen av en klage Norgesfôr anla mot de to produsentene