A2009-13 – Jotunfjell Partners AS – Gaupa Holding AS, Wistex AS, Fritidssenteret AS, deres konkursbo – delvis opphevelse av gjennomføringsforbudet

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 19 Gjennomføringsforbud

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 09.03.2009

Konkurransetilsynet mottok 9. mars 2009 anmodning om opphevelse av gjennomføringsforbudet i konkurranseloven § 19 første ledd i anledning foretakssammenslutning mellom Jotunfjell Partners AS og virksomhetene Gaupa Holding AS, Wistex AS og Fritidssenteret AS, deres konkursbo.

Wistex-konsernet ble tatt under behandling som konkursbo 6. mars 2009. Anmodningen om opphevelse av gjennomføringsforbudet er hovedsakelig begrunnet med behovet for å sikre videreføring av virksomheten.

Etter en helhetsvurdering har Konkurransetilsynet kommet til at gjennomføringsforbudet delvis kan oppheves. Konkurransetilsynet har fattet følgende avgjørelse i medhold av konkurranseloven § 19 annet ledd første punktum:

Gjennomføringsforbudet i konkurranseloven § 19 første ledd er ikke til hinder for at Jotunfjell Partners AS kan overta aktivaene i Gaupa Holding AS, Wistex AS og Fritidssenteret AS, deres konkursbo, herunder de ansatte i selskapene, samt foreta de tiltak som er nødvendige for å sikre forsvarlig drift av virksomheten.

Foretakssammenslutningen må meldes til Konkurransetilsynet i samsvar med konkurranseloven § 18 første ledd så snart som mulig og senest onsdag 11. mars 2009.