A2009-6 – Robert Bergheim – avslag på anmodning om å gripe inn mot Q-Park

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 11 Misbruk av dominans; § 12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 03.02.2009

Klagen gjelder Q-Parks beslutning om å øke prisen for leie av parkeringsplass i Kiellands hus i Oslo fra 720 kroner til 920 kroner per måned. Klager anfører at prisøkningen trolig kan gjøres fordi Q-Park nylig har kjøpt opp selskapene Parkerings-Compagniet Norge AS og Centerpark AS, og at det dermed er liten konkurranse på markedet.

Konkurransetilsynet finner ikke grunn til å prioritere ressurser til å foreta en slik vurdering i denne saken. En vurdering av urimelig pris etter konkurranseloven § 11 vil normalt bare bli prioritert i saker av særlig stor samfunnsøkonomisk eller prinsipiell betydning.