A2009-1 – Radio Haugaland – avslag på anmodning om å gripe inn mot Haugesunds Avis og Radio 102

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §10 Ulovlig samarbeid;§11 Misbruk av dominans;§12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 05.01.2009

Radio Haugaland gjør gjeldende at en påstått eksklusiv avtale mellom Haugesunds Avis og Kopervik Idrettslag er i strid med konkurranseloven §§ 10 og 11.

På bakgrunn av klagen og de mottatte opplysningene finner Konkurransetilsynet det tvilsomt at den påståtte overtredelsen har tilstrekkelig samfunnsmessig betydning til å prioritere ressurser til videre behandling av saken. Tilsynet finner derfor ikke grunn til utrede saken nærmere.