A2008-28 – Felleskjøpet Agri BA – avgjørelse om ikke-inngrep mot foretakssammenslutning

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §16 Foretakssammenslutning

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 06.11.2008

Det vises til fullstendig melding om foretakssammenslutning mellom Felleskjøpet Agri BA og Bolkan Bruk AS mottatt av Konkurransetilsynet den 2. oktober 2008.

Konkurransetilsynet ikke finner det ikke aktuelt å gripe inn mot foretakssammenslutningen.