A2008-26 – Kjell Arve Madsvåg – avslag på anmodning om å gripe inn mot Tine BA

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §11 Misbruk av dominans;§12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 07.08.2008

Gårdbruker Kjell Arve Madsvåg ba i brev av 22. mai 2008 om at Konkurransetilsynet vurderer om Tines pristrekk på 40 øre for bønder som ikke deltar i Tines interne kvalitetssikringssystem kukontrollen, er et brudd på konkurranselovens § 11 om forbud mot misbruk av dominerende stilling. 

Konkuransetilsynet kan ut fra det beskrevne saksforholdet ikke se at det tidligere tilskuddet Tine ga melkebønder som deltok i Kukontrollen, eller nåværende avgift for leverandører som ikke er med i Kukontrollen, vil kunne utgjøre en misbrukshandling som rammes av konkurranseloven § 11.