A2008-12 – Cardinal Foods AS – Hugaas Gruppen AS – avgjørelse om ikke-inngrep mot foretakssammenslutning

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §16 Foretakssammenslutning

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 14.05.2008

Konkurransetilsynet finner det ikke aktuelt å gripe inn mot foretakssammenslutningen.