A2008-9 – Norsk Kabel-TV Forbund – avslag på anmodning om å gripe inn mot TV 2

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §10 Ulovlig samarbeid;§11 Misbruk av dominans;§12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 07.04.2008

Norsk Kabel-TV Forbund (NKTF) klager på bakgrunn av at TV 2 har varslet kabel-TV-distributører om at de vil kreve et betydelig økt vederlag for distribusjon av TV 2 hovedkanalen og andre TV 2 kanaler i forbindelse med distribusjon i kabel-TV.

Konkurransetilsynet finner ikke grunnlag for å prioritere ytterligere ressurser til undersøkelser i saken, og saken er avsluttet fra tilsynets side.

Tilsynet ser på koblingssalgI etterkant av klagen har klager fremmet en tilleggsanførsel: TV 2 har varslet både overfor kabeloperatørene og overfor de andre distribusjonsplattformene at selskapet i fremtiden vil stille krav om at alle TV 2s kanaler formidles som en kringkasterspesifikk programpakke. TV 2 stiller allerede nå overfor kabel-TV-operatørene krav om at formidling av TV 2 sport forutsetter også kjøp av TV 2 Zebra.

Tilleggsanførselen med hensyn til koblingssalg vil bli gjenstand for separat behandling i en egen sak. Tilsvarende problemstilling er fremmet overfor Konkurransetilsynet av Lyse Tele AS, og tilsynet vil gjennomføre ytterligere undersøkelser for gjennomgang av denne problemstillingen.