A2008-5 – Inger Marie F. Raassum – avslag på anmodning om inngrep

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §11 Misbruk av dominans;§12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 22.02.2008

Konkurransetilsynet viser til klage hvor Inger Marie F. Raassum på vegne av

Telecom Europe AS og Lavi Investments Ltd. klager inn Wikborg, Rein & Co, Finn.no AS og Schibsted ASA for brudd på konkurranseloven.

Konkurransetilsynet har begrensede ressurser og må prioritere saker som har stor

samfunnsøkonomisk betydning og der det er sannsynlig at klagen vil føre fram. På bakgrunn av klagen og de mottatte opplysninger finner Konkurransetilsynet ikke grunn til å kunne prioritere ressurser til videre behandling av saken.