A2008-17 – Biltema AS – avslag på anmodning om å gripe inn mot Respo MTS Norge AS og Golvimporten Entreprenad AB

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §10 Ulovlig samarbeid;§12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 24.06.2008

Respo MTS Norge AS og Golvimporten Entreprenad AB ble innklaget for brudd på konkurranseloven § 10 av Biltema AS 22. april 2005. Bakgrunnen for klagen var at Biltema mente at foretakene hadde samarbeidet angående inngivelse av anbud på legging av gulvfliser i Biltemas nye lokaler i Ålesund.

Konkurransetilsynet har vurdert det slik at det ikke er aktuelt å konstatere et ulovlig samarbeid mellom Respo MTS Norge AS og Golvimporten Entreprenad AB.