A2001-22 – Oslo Energi Produksjon AS’ erverv av aksjer i Oppland Energiverk AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-11

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 30.10.2001

Oslo Energi Produksjon AS meldte at selskapet ville kjøpe inntil 16,121 prosent av aksjene i Oppland Energiverk AS. Konkurransetilsynet fant at ervervet ikke gav grunnlag for en nærmere vurdering i henhold til inngrepsvilkårene i konkurranseloven § 3-11.