A2001-19 – Otis AS’ erverv av Access Heiser og Access Heisproduksjon – avgjørelse om ikke-inngrep

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-11

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 10.10.2001

Konkurransetilsynet grep ikke inn mot Otis AS’ erverv av Access Heiser og Access Heisproduksjon.