A2001-18 – Averøy Billag – klage vedrørende anbudspraksis i Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-10

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 10.09.2001

Saken gjelder en klage til Konkurransetilsynet fra Averøy Billag om forlengelse av en kontrakt som ble inngått i 1994 mellom Surnadal Transportsentral AL og Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap (NIR). I 1999 besluttet NIR å forlenge avtalen med Surnadal Transportsentral AL for fire nye år uten å legge kontrakten ut på anbud. Averøy Billag ønsket å være med å konkurrere om denne kontrakten. Selskapet bad tilsynet om å gripe inn mot anbudsnektelsen, som ble påstått å være konkurranseskadelig. Tilsynet fant ikke at vilkårene for å gripe inn etter bestemmelsen om konkurranseskadelig atferd var innfridd. Det ble lagt vekt på NIR forut for anbudsfornyelsen hadde innhentet priser i markedet og funnet at Surnadals priser var fullt ut konkurransedyktige. Videre ble det lagt vekt på at det ville være ressurskrevende å gjennomføre et nytt anbud før man har kunnet se resultatene av en ny praksis – det vil si konkurranseutsetting av mobil slamavvanning.