A2001-17 – Statkraft SFs erverv av aksjer i Skagerak Energi AS – avgjørelse om ikke-inngrep

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-11

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 13.09.2001

Konkurransetilsynet fant ikke grunnlag for å gripe inn mot Statkraft SFs erverv av 32,62 prosent av aksjene i Skagerak Energi AS. Ervervet innebar at Statkraft ble eier av i alt 67 prosent av aksjene i selskapet.