A2001-13 – Aker Maritime ASA og Kværner ASA – avgjørelse om ikke-inngrep

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-11

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 29.06.2001

Konkurransetilsynet har vurdert Aker Maritime ASAs erverv av 17,8 prosent av aksjene i Kværner ASA og funnet at det ikke er grunnlag for å gripe inn etter konkurranseloven.