A2001-11 – SKK Energi AS, VK Energi AS og BKK Kraft salg AS – Avgjørelse om ikke-inngrep

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-11

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 11.05.2001

Konkurransetilsynet har mottatt melding om fusjon mellom SKK Energi AS, VK Energi AS og BKK Kraftsalg AS. Tilsynet har ikke funnet grunnlag for inngrep.