A2001-07 – Oslo Energi Produksjon AS’ erverv av aksjer i Oppland Energiverk AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-11

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 28.03.2001

Konkurransetilsynet har mottatt melding om Oslo Energi Produksjon AS’s erverv av aksjer i Oppland Energiverk AS. Tilsynet har ikke funnet grunnlag for inngrep.