A2001-01 – Sandberg AS / Posten Norge BA, klage på forretningspraksis

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-10

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 30.01.2001

Sandberg AS har fremsatt en rekke klager på Posten: Kryssubsidiering av tjenesten «Automatisk postnummeroppdatering» i 1999, prisdiskriminering ved salg av «Gateregister for bruk i produksjonssystemer», konkurransebegrensende tredjepartsavtaler, diskriminering av Sandberg med konkurransemessig begrunnelse, konkurransefortrinn ved å være «totalleverandør», misbruk av informasjon av konkurransemessig betydning for Sandberg. Sandberg har anmodet om at Konkurransetilsynet griper inn mot Posten med hjemmel i konkurranseloven § 3-10. Konkurransetilsynet har ikke funnet grunnlag for å gripe inn mot de fem første klagene. Når det gjelder det siste punktet, mener tilsynet at det kan være mer generelle konkurransemessige problemer forbundet med informasjonsutveksling mellom enerettsvirksomheten og den konkurranseutsatte virksomheten i Posten. Tilsynet vil derfor ta kontakt med Posten angående informasjonssystemer internt i selskapet, for å finne en løsning som kan forhindre at informasjon av konkurransemessig betydning for et selskap tilfaller uvedkommende avdelinger i Posten.