A2007-40 – Star Autoco AS – avslag på anmodning om å gripe inn mot Bertel O. Steen AS.

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §10 Ulovlig samarbeid;§12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 31.10.2007

Konkurransetilsynet mottok den 6. september 2006 en henvendelse fra Star Autoco AS. I henvendelsen ble det anmodet om at Bertel O. Steen skulle pålegges å etterleve bestemmelser i forskriften om gruppefritak for vertikale avtaler innen motorvognsektoren av 17. august 2004, gjennom å medvirke til at Star Autoco fikk etablere salgsavdeling for nye Mercedes-Benz biler.  

Konkurransetilsynet avslår anmodningen. Partene har kommet til enighet i saken, og Konkurransetilsynet finner det derfor ikke hensiktsmessig å prioritere ressurser til videre behandling av saken, og anmodningen om å pålegge opphør av Bertel O. Steens atferd avslås.