A2007-38 – Telenor Mobil AS – Talkmore Holding AS- ikke aktuelt med inngrep mot foretakssammenslutning

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §16 Foretakssammenslutning

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 15.10.2007

Det vises til fullstendig melding om foretakssammenslutning mellom Telenor Mobil AS og Talkmore Holding AS/Mobyson AS mottatt av Konkurransetilsynet 7. august 2007, tilsynets varsel om at inngrep kan bli aktuelt 10. september 2007.

I sluttbrukermarkedet har Konkurransetilsynet lagt særlig vekt på Telenors fallende markedsandeler over de siste årene, Talkmores beskjedne størrelse, det høye antall operatører i dette markedet, og synkende priser. I grossistmarkedet er det blant annet tatt hensyn til at Network Norway og Tele2 nylig har inngått et omfattende samarbeid om utbygging av et eget mobilnett.

Etter Konkurransetilsynets vurdering er konkurransesituasjonen i mobilmarkedene ikke optimal, men dette oppkjøpet medfører ikke slike endringer at det er grunnlag for inngrep etter konkurranselovgivningen nå.