A2007-28 – G. Lambach AS – avslag på anmodning om å gripe inn mot Imperial Tobacco Group / Gunnar Stenberg AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §10 Ulovlig samarbeid;§11 Misbruk av dominans;§12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 02.07.2007

G. Lambach AS klaget inn Imperial Tobacco Group plc/Gunnar Stenberg AS for brudd på konkurranselovens §§ 10 og 11, og ba Konkurransetilsynet pålegge Imperial Tobacco Group plc/Gunnar Stenberg AS opphør av overtredelsen, jf konkurranseloven § 12.

Fra 2. desember 2006 får ikke G. Lambach lenger leveranser fra sin tidligere danske leverandør. Klager mener dette er en leveringsnekt i strid med konkurranseloven § 11. I tillegg anfører klager at Imperial Tobacco Group plc bryter konkurranseloven § 10 ved å ha eksklusiv distribusjon av Rizla sigarettpapir. På bakgrunn av klagen og de mottatte opplysninger finner Konkurransetilsynet ikke grunn til å kunne prioritere ressurser til videre behandling av saken. Anmodningen om å pålegge opphør avslås.