A2007-39 – Bonnier Cappelen Holding Norway AS – Egmont AS – ikke aktuelt med inngrep mot foretakssammenslutning

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §16 Foretakssammenslutning

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 31.10.2007

Konkurransetilsynet mottok 1. august 2007 fullstendig melding i forbindelse med foretakssammenslutningen mellom Bonnier Cappelen Holding Norway AS og Egmont AS.

Tilsynet har vurdert konkurransesituasjonen i de berørte markedene, og har ikke funnet grunnlag for inngrep. Konkurransen i de berørte markedene blir etter Konkurransetilsynets oppfatning ikke vesentlig begrenset som følge av opprettelsen av fellesforetaket.