A2007-41 – Swarco Norge AS – Proxll AS – avslag på anmodning om å gripe inn

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §10 Ulovlig samarbeid;§11 Misbruk av dominans;§12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 14.11.2007

Saken gjelder klage fra Proxll AS på Swarco Norge AS- atferd i markedet for salg og

vedlikehold av trafikksystem i lyskryss.

På bakgrunn av klagen og foretatte undersøkelser, finner Konkurransetilsynet ikke å kunne prioritere ressurser til videre behandling av saken, og den vil derfor avsluttes fra tilsynets side.