A2007-26 – Freidig Sportsklubb – Galdhøpiggen Sommerskisenter – avslag på anmodning om å gripe inn

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §11 Misbruk av dominans;§12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 28.06.2007

Konkurransetilsynet finner det tvilsomt at den påståtte overtredelsen har tilstrekkelig

samfunnsøkonomisk betydning til å kunne prioritere ressurser til å behandle saken videre.