A2007-34 – VG Nett – Persontreff.no – avslag på anmodning om å gripe inn

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §11 Misbruk av dominans;§12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 18.09.2007

Persontreff.no driver nettbasert kontaktformidlingstjeneste. Selskapet har klaget inn VG Nett fordi de mener VG Netts markedsføring av konkurrenten Møteplassen bryter med konkurranseloven.

Konkurransetilsynet har begrensede ressurser og må prioritere saker som har stor samfunnsøkonomisk betydning. På bakgrunn av klagen og de mottatte opplysninger finner Konkurransetilsynet det tvilsomt at den påståtte overtredelsen i foreliggende sak har tilstrekkelig samfunnsøkonomisk betydning. Konkurransetilsynet finner derfor ikke grunn til å kunne prioritere ressurser til videre behandling av saken.