A2007-25 – Microsoft – LinPro AS – avslag på anmodning om å gripe inn

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §11 Misbruk av dominans;§12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 14.06.2007

På bakgrunn av en klage fra LinPro, har Konkurransetilsynet foretatt grundige undersøkelser av samarbeidsavtalen mellom Microsoft og norske fylkeskommuner. Tilsynet har særlig sett på kravet til site-lisensiering og kravet om å lisensiere flere typer programvare for å oppnå rabattene i Fylkesavtalen.

Microsoft har orientert Konkurransetilsynet om at det er inngått avtale med fylkeskommunene om å gjøre endringer i Fylkesavtalen. Endringene medfører for det første bortfall av kravet om lisensiering av Desktop-pakken for å oppnå rabattene i Fylkesavtalen. For det annet innebærer endringene at den enkelte skole kan ta ut pc-er for å bruke konkurrerende programvare på pc-ene med den følge at skolen ikke må betale lisens til Microsoft for disse maskinene.

Endringene innebærer at Fylkesavtalen endres vesentlig på de to hovedområdene tilsynet har fokusert på i sin saksbehandling. Som et resultat av de endringene Microsoft har avtalt med fylkeskommunene avslutter Konkurransetilsynet saksbehandlingen.