A2007-32 – Avslag på anmodning om å gripe inn mot Telenor ASA / Hafslund ASA

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §11 Misbruk av dominans;§12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 24.07.2007

Konkurransetilsynet avslår anmodning om å gripe inn mot Telenor Networks AS og Hafslund Nett AS manglende handling overfor Nittedalsnettet AS, i forbindelse med at sistnevnte hadde hengt opp kabler i strid med fellesføringsavtalen. Den påståtte overtredelsen har nå opphørt. Tilsynet finner ikke grunn til å prioritere ressurser til videre behandling av saken.