A2007-23 – Skadeforsikringsselskaper – Leiv Vidvei – avslag på anmodning om å gripe inn

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §10 Ulovlig samarbeid;§12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 01.06.2007

Konkurransetilsynet avslår anmodning om å gripe inn mot forsikringsselskapenes avtale om utveksling av bonusopplysninger, og finner ikke grunn til å prioritere ressurser til videre behandling av saken.