A2007-21 – maxit AS – Trondheim Mørtelverk AS – avgjørelse om ikke-inngrep mot foretakssammenslutning

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §16 Foretakssammenslutning

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 29.05.2007

Konkurransetilsynet har besluttet å ikke gripe inn mot foretakssammenslutningen mellom maxit AS og Trondheim Mørtelverk AS.