A2007-16 – Avslag på anmodning om å gripe inn mot Helseforetakene

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 09.05.2007

Konkurransetilsynet finner ikke grunnlag til å gripe inn mot Helseforetakene da Helseforetakene sannsynligvis ikke har opptrådt på en måte som begrenser konkurransen.