A2007-9 – Franzefoss Miljøkalk AS – Steens Kalkverk AS – avgjørelse om ikke-inngrep mot foretakssammenslutning

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §16 Foretakssammenslutning

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 26.03.2007

Konkurransetilsynet har besluttet å ikke gripe inn mot foretakssammenslutningen mellom Franzefoss Miljøkalk AS og Steens Kalkverk AS.