A2007-1 – Telenor ASA – Telio Telecom AS – avslag på anmodning om å gripe inn

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §11 Misbruk av dominans;§12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 10.01.2007

Aktører som ønsker å levere bredbånd over kobberlinjene i telenettet, er avhengige av å kjøpe aksessprodukter fra Telenor. Det er en prisforskjell på aksess avhengig av om sluttbrukeren får levert PSTN/ISDN-tjenester over linjen i tillegg til bredbånd. Telio anfører i sin klage at denne prisforskjellen utgjør en utilbørlig utnyttelse i strid med konkurranseloven § 11.

Etter en samlet vurdering har Konkurransetilsynet funnet at prisforskjellen ikke kan antas å medføre fare for at konkurransen i de relevante markeder elimineres eller reduseres. Prisforskjellen er dermed neppe i strid med konkurranseloven § 11.