A2007-8 – Apotekkjeder – Med-Nett AS – avslag på anmodning om å gripe inn

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §10 Ulovlig samarbeid;§11 Misbruk av dominans;§12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 01.03.2007

Konkurransetilsynet har kommet til at det ikke er sannsynlig at apotekkjedene har overtrådt forbudene i konkurranseloven §§ 10 eller 11. Konkurransetilsynet finner på denne bakgrunn ikke å kunne prioritere ressurser til ytterligere undersøkelser i saken.