A2007-7 – Finn Eiendom AS – Den Norske Boligbørs AS – avslag på anmodning om å gripe inn

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §10 Ulovlig samarbeid;§12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 01.03.2007

Etter en samlet vurdering av Finn Eiendoms uttalelser i media og de opplysninger Konkurransetilsynet har innhentet, har Konkurransetilsynet kommet til at det er lite sannsynlig at det foreligger noen avtale, verken horisontal eller vertikal, som forplikter Finn Eiendom til å nekte privatpersoner å legge ut boligannonser på nettsiden Finn.no.