A2007-5 – Jølstad begravelsesbyrå AS – Sveums begravelsesbyrå AS – avgjørelse om ikke-inngrep mot foretakssammenslutning

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §16 Foretakssammenslutning

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 09.02.2007

Konkurransetilsynet har besluttet å ikke gripe inn mot foretakssammenslutningen mellom Jølstad Begravelsesbyrå AS og Sveums begravelsesbyrå AS.